Spørreundersøkelsen er nå stengt

Spørreundersøkelsen som har vært prosjektets første fase, er nå stengt for flere svar. Det har vært svært stor oppslutning om undersøkelsen og vi har fått mange flere svar enn vi hadde turt å håpe på. Tusen takk til alle dere som har brukt tid på å svare og som har delt informasjon om undersøkelsen videre til andre.

Nå trenger vi personer til individuelle intervjuer

Prosjektets andre fase gjennomføres nå i form av individuelle telefonintervjuer. Vi holder på med konfidensielle dybdeintervjuer av selvrekrutterte personer frem til 2. mai. Ingen trenger å oppgi navn eller bosted, eller andre personidentifiserende opplysninger.

Vi er godt i gang, men mangler fortsatt informanter blant:

  1. LHBT-personer skjuler sin seksuelle orientering og/eller kjønnsidentitet
  2. Bifile
  3. Lesbiske

Dersom du har lyst til å delta i et konfidensielt telefonintervju, kan du kontakte prosjektleder Mona Stokke på e-post egentlig@ostforsk.no , eller på mobil 922 555 67. Du kan ringe fra skjult nummer om du ønsker det.

Last ned invitasjonsbrevet som omhandler intervju-delen av undersøkelsen. Her finner du mer informasjon om hensikt, konfidensialitet, sikring av data og bruk av data.

Invitasjonsbrev

Invitasjonsbrev til individuelle intervjuer

Last ned invitasjonsbrev

Kontakt

Har du spørsmål, er du velkommen til å kontakte prosjektleder Mona Stokke ved Østlandsforskning.

Telefon: 922 555 67.

E-post: egentlig@ostforsk.no