Spørreundersøkelse om Lhbt-personers levekår i Agder

Vest-Agder og Aust-Agder fylkeskommuner, samt by-kommunene Kristiansand og Arendal har gitt Østlandsforskning og Likestillingssenteret oppdraget med å gjennomføre en levekårsundersøkelse i alle kommunene i Agder. Denne undersøkelsen gjennomføres bare i Agder og omhandler kjønns- og seksualitetsmangfold.

Vi bruker akronymet L-H-B-T, men vil presisere at vi vet at slike kategorier kan oppfattes som trange eller ekskluderende. Imidlertid medfører spørreskjema som forskningsmetode at en må bruke kategorier. For at du som svarer skal kunne uttrykke flere nyanser som stemmer for deg, har vi derfor lagt til noen åpne felt under utvalgte spørsmål som du kan skrive i. Det er også lagt til et åpent felt helt til slutt i undersøkelsen hvor du kan skrive mer.

Du bidrar med viktig kunnskap

I Agder vil man tilby befolkningen likeverdige offentlige tjenester, uavhengig av kjønn, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk, etnisitet, livssyn, alder, seksuell orientering og funksjonsevne. Livserfaringene til alle dere som velger å svare på spørreundersøkelsen, vil gi myndighetene i Agder viktig kunnskap.

Hvem kan svare?

Vi håper at både du som er åpen, og du som skjuler din kjønnsidentitet, ditt kjønnsuttrykk og/eller seksuelle orientering, ønsker å delta med dine erfaringer.

Undersøkelsen besvares helt anonymt.

Du må bo i Agder for å kunne svare, og nedre aldersgrense er 16 år.

Invitasjonsbrev

Les det formelle invitasjonsbrevet fra forskerne før du svarer.

Last ned invitasjonsbrev

Når er svarfristen?

Spørreskjemaet er åpent mellom 22. mars og 23. april.

Det er fint om du allerede nå noterer datoene for åpning og stenging i kalenderen din, slik at du ikke glemmer å svare.

Svar på spørreskjemaet

Åpne spørreskjema

Kan du spre nettsiden videre?

For at kartleggingen skal bli best mulig trenger vi så mange svar som mulig, og fra alle kommunene i Agder. Derfor ber vi deg om å informere andre i ditt nettverk om www.egentlig.no og levekårsundersøkelsen som gjennomføres.

Last ned A4 borsyje.

Kontakt

Har du spørsmål, er du velkommen til å kontakte prosjektleder Mona Stokke ved Østlandsforskning.

Telefon: 922 555 67.

E-post: egentlig@ostforsk.no